Atelier N75/N702

04.09.14
—04.10.14

Groenzone Hasselt/Genk opgewaardeerd - visionaire voorstellen in beeld.

In het voorjaar van 2014 stuurde Architectuurwijzer een oproep uit: Suggereer een interventie die recht doet aan de eigen waarde van de groene zone tussen Hasselt en Genk, meer bepaald de zone tussen de N75 en de N702. De oproep kadert binnen de denktank Atelier Limburg Europa.

De beste inzendingen staan tussen 5 september en 5 oktober tentoongesteld in CIAP.  De ingestuurde voorstellen zijn beoordeeld door een professionele commissie met leden van de Provincie Limburg, Limgrond, BUUR, Natuurpunt en CIAP. De commissieleden waren positief verrast door de kwaliteit van de 17 inzendingen.

Over twee inzendingen kwam de commissie unaniem tot de conclusie dat zij verdere uitwerking verdienden. De winnaars zijn:

  • Arcade Arcadia van C.T. Architects
  • 350 kamers: de voorhoede verzameld van pifi (Peter Princen / Frank Vanden Ecker)

De maquettes en beelden van de winnende voorstellen vormen een unieke expo. Naast de twee winnende teams zijn ook drie eervolle vermeldingen en vijf runner-ups beknopt opgenomen in de tentoonstelling. Wilt u meer weten over het jurymoment en de inzendingen? Download hier het juryverslag.

In het gebouw van CIAP kunt u tevens in avant-première Architectuurwijzers dystopische toekomstvisie op de Gelatinesite bezichtigen, in het kader van Open Monumentendag 2014. Beide tentoonstellingen zijn samen met 'DiverCity - de stad als subject en object' (CIAP) te bekijken tot en met 5 oktober 2014. 

Met de steun van: