Het Kabinet: Linda Lenssen

07.01.15
—31.01.15

vernissage op do 8 januari vanaf 18u

Alles Zwijgt

Linda Lenssen (Venray, °1984) vertrekt in haar werk vanuit haar fascinatie voor concepten als 'volheid' en 'aanwezigheid'. Het verlangen aan deze zaken te geraken kan nooit bereikt of vervolmaakt worden. De onbereikbaarheid en onmeetbaarheid van deze termen kan enkel beantwoordt worden met een onderweg zijn, een nog niet en een net niet, een hiaat, een poging, een betrachtung. Waar deze concepten zich begeven op het vlak van de abstractie van het denken, poogt zij in haar werken een fysieke pendant te vinden voor dit gegeven. Zij tracht hiermee de afstand te overbruggen tussen noties als hier en daar, aanwezig en afwezig, gisteren en vandaag, het zichtbare en het denkbare, het abstracte en het concrete. Zo geeft zij geen discursief antwoord, maar toont zij deze dualiteiten in de fenomenale werkelijkheid. Haar werken kunnen gezien worden als momenten waarin het principe van het verschil opgelost wordt en we ons zelf voor even kunnen vergeten. 

meer info: www.lindalenssen.nl