Het Kabinet: Christophe De Clercq

20.06.14
—26.07.14

Christophe De Clercq (°1989, Hasselt) woont en werkt in Gent.  Studeerde af als Master in de Beeldende kunsten aan KASK Gent.

In het oeuvre van Christophe De Clercq spelen vorm en materiaal een significante rol.  De ware aard ervan wordt herbekeken en hun onderlinge verhouding onderzocht. Welk effect heeft een bepaalde vorm of een bepaald materiaal op de gemoedstoestand en hoe relatief of cultuurgebonden is dit gevoel? De menselijke drang tot symboliseren en betekenisgeving wordt stevig op de korrel genomen. Een zekere subversiviteit en maatschappijkritiek is in het werk van De Clercq dan ook nooit ver weg.

In Het Kabinet stelt Christophe De Clercq werken tentoon die in situ tot stand zijn gekomen.  De gelatinesite vormde een ware playground voor de kunstenaar.  Hij ging aan de slag met allerhande voorwerpen die zijn pad kruisten.  De Clercq laat ons stilstaan bij de relativiteit van een bepaalde betekenis of waarde die we aan voorwerpen geven.  Door ze in een andere context te plaatsen, krijgen schijnbaar banale objecten een heel nieuwe invulling.  Alsof een apocalyptische ramp de voor ons vanzelfsprekende realtiteit door een alles verslindende maalmolen heeft gejaagd. 

(tekst: Egon Verleye)

Meer info over de kunstenaar vind je op www.christophedeclercq.be