Guy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow

27.01.18
—07.04.18

Guy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus / A scented dialogue between the postman and his electronic shadow / Photo: Kristof VranckenGuy Bleus - Value-Shredder, costume.1982.Guy Bleus - Value-Shredder, costume.1982.

CIAP presenteert de tentoonstelling A scented dialogue between the postman and his electronic shadow gewijd aan de Belgische kunstenaar Guy Bleus (Hasselt, 1950). Bleus bekleedt een belangrijke positie binnen de nationale en internationale kunstgeschiedenis sinds de aanvang van zijn artistieke praktijk in de jaren zeventig. In 1979 maakt Bleus zijn pseudoniem 42.292 bekend. 'Op 2 augustus 1979 om 14u00 pleegde ik ritueel zelfmoord door “Guy Bleus” te laten registreren als individuele merknaam en nummer. Officieel werd ik in het Benelux-merkenbureau te Den Haag het nummer 42.292'. 

Bleus hekelt de manier waarop administratie verwordt tot bureaucratie. Om bureaucratie in vraag te stellen, legt hij, onder de vleugels van zijn in 1978 opgerichte The Administration Centre in Wellen, zich toe op allerhande officiële documenten (identiteitskaarten, huwelijksakten, diploma’s, et cetera) die hij via rituelen transformeert en test op hun geloofwaardigheid, rechtsgeldigheid en maatschappelijke waarheid. Hij vervormt, parodieert en creëert bijvoorbeeld - naar het model van het Belgische paspoort -een identiteitskaart van planeet Mars (1979).
Het gros van zijn handelingen, waaronder fysieke objecten, zijn via de post de wereld rond gestuurd - ‘de actie is steeds onderweg’ - in het transnationaal Mail Art netwerk waarin Bleus een cruciale rol speelt. Ondanks dat we al in het begin van de vorige eeuw postale elementen aantreffen in het werk van kunstenaars uit het Surrealisme, Dada en Futurisme, is het Mail-Art Network dat in de jaren zeventig ontstaat, voortgekomen uit de interacties van de verschillende kleinere correspondentie-netwerken van Fluxus, Concept art, Arte povera, Poesia visiva, et cetera. 
The Administration Centre fungeert tot heden als één van de grootste mail art archieven ter wereld met werk van meer dan 6000 kunstenaars uit meer dan 60 landen. De tentoonstelling A scented dialogue between the postman and his electronic shadow (Een geurende dialoog tussen de postbode en zijn elektronische schaduw) is geïnspireerd door de titel van één van Bleus’ manifesten over communicatie (1994). Aan de hand van historische installaties, nooit eerder tentoongesteld drukwerk en Mail Art correspondenties uit Bleus’ persoonlijke archief, biedt de tentoonstelling een hedendaags perspectief op het omvangrijke oeuvre van deze onterecht onderbelichte kunstenaar. 

27.01.2018, 19u00: opening
04.03.2018, 14u00: lezing door kunsthistoricus Johan Pas over zijn nieuwste publicatie Artists' Publications: The Belgian Contribution met bijzondere aandacht voor het door Guy Bleus uitgegeven drukwerk. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Freddy Bleus, arteVentuno Archives, de Nationale Bank van België, CCHA en het Provinciaal Archief Limburg.