Geschiedenis

Sinds de oprichting in 1976 heeft CIAP de hedendaagse kunst mee op de kaart gezet in de regio. CIAP bereikt een breed lokaal en bovenlokaal publiek dat niet alleen het draagvlak is, maar tevens de identiteit uitmaakt van CIAP als kunstvereniging.

CIAP is een ‘Kunstverein’, een ledenvereniging voor actuele kunst, met een — voor  Vlaanderen — bijzondere structuur en werking.  Het DNA van de organisatie vertoont de karakteristieken van een ledenvereniging. De leden zijn bij uitstek het draagvlak van de werking van CIAP, dat hun op zijn beurt een platform biedt om op een innovatieve en participatieve manier kennis te maken met de Vlaamse en internationale kunstenwereld.  Die meervoudige wederkerigheid — leden en organisatie, leden/publiek en kunstenaars, kunstenaars en organisatie, lokaal en internationaal – tekent de context waarbinnen CIAP werkt.

Dankzij dit DNA heeft CIAP sinds '76 een scherp, wisselend, uniek en eigenwijs profiel, gericht op de ontwikkeling van de hedendaagse kunst in de ruime regio.

Geïnspireerd door de werking van de "Kunstvereins" in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voert CIAP een autonoom beleid, waarbij de inhoudelijke focus gericht is op de presentatie van en verdieping in de verscheidenheid aan strekkingen en disciplines die zich ontwikkelen in de hedendaagse kunstpraxis.  Dit vertaalt zich in tentoonstellingen waarbij parallellen in het denk- en/of creatieproces van kunstenaars — in al hun eigenheid en verscheidenheid - het overkoepelend thema van het project en de inhoud van het (publieks)begeleidend programma bepalen.

CIAP heeft zich steeds onafhankelijk opgesteld. CIAP werkt vanuit de eigen identiteit  (als ledenorganisatie, context-verbonden) en zoekt samenwerkingen op die een toegevoegde waarde hebben voor het publiek. Concreet gaat het hierbij momenteel over samenwerkingsprojecten met publieke instellingen, kunstwerkplaatsen en tijdelijke projectorganisaties in Limburg, Duitsland en Nederland. Sinds 2010 is CIAP structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap, hetgeen CIAP de kans gegeven heeft verder te professionaliseren

Van 2009 tot 2014 was CIAP gevestigd in een pand op de voormalige industriële Gelatine-site, gelegen in de periferie van de stad Hasselt. 

Sinds oktober 2014 bouwden we onze werking verder uit in het voormalig provincieraadsgebouw in de Lombaardstraat tot onze verhuizing naar C-mine, Genk, begin 2020. 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de officiële opening op 25 maart 2014 maakte Sofie Van der Linden in opdracht van CIAP volgende tekening:

(c) Sofie Van der Linden