Missie

CIAP is een platform voor hedendaagse kunst, gelegen op C-mine — een herbestemde voormalige mijnsite in Genk (BE) op een boogscheut van de Nederlandse en Duitse grens. 

Op dit moment staat CIAP op de vooravond van een groot avontuur. De komende jaren gaan CIAP (Hasselt) en FLACC werkplaats voor beeldend kunstenaars gezamenlijk bouwen aan een nieuwe toekomst op C-mine (Genk) met een nieuwe infrastructuur. Na een uitvoerige selectieprocedure werd de opdracht gegund aan architectenbureaus 51N4E en Point Supreme. Dankzij de steun van Stad Genk en de Vlaamse Overheid hopen we in het voorjaar van 2023 onze nieuwe stek op C-mine te betrekken. 

CIAP percipieert deze reeks aan uitdagingen als echte kansen tot fundamentele verandering en tracht te ‘floreren in onzekerheid’. De komende jaren zal CIAP daarom functioneren als een organisatie in metamorfose, door zich aan te passen aan de behoeften van zijn medewerkers, partners en omgeving, maar ook door zich vrij te bedienen van verschillende manieren om bepaalde artistieke praktijken te faciliteren en publiek te maken. Vanuit het geloof in het belang van duurzame, langdurige trajecten, vermijdt CIAP elke vorm van overproductie en wisselt het intense, extraverte periodes af met momenten van rust en zelfreflectie.

CIAP is enthousiast om deze transitie in Genk door te maken. Deze stad heeft een fascinerend verleden dat representatief is voor de transformatie van industrie naar een dienstensector en van fossiele brandstoffen naar groene energie. Het huidig perspectief van CIAP wordt daarom geïnspireerd door de specificiteit van zijn directe omgeving: het postindustriële erfgoed, het verstoorde landschap met veerkrachtige flora en fauna, de aanwezige multiculturele gemeenschap, en de bijna vergeten geschiedenis van Genk als sanatorium en als station d'artistes — een geliefd toevluchtsoord voor schilders, wetenschappers en schrijvers. Tegelijkertijd tracht CIAP zich ook te verhouden tot de geglobaliseerde wereld waarin het contact met anderen, met het eigen lichaam en met de wetmatigheden van de natuur onder druk komt te staan. 

Daarom koestert CIAP het verlangen om te werken rond solidariteit, zorg, burgerzin, ecologie en periferie en nodigt het platform hiervoor kunstenaars, curatoren, onderzoekers, leden en buren uit. Zij krijgen de tijd, ruimte en middelen om te reflecteren en alternatieven te formuleren teneinde ze publiek te maken wanneer de tijd rijp is. CIAP gelooft in een kruisbestuiving tussen de verschillende artistieke disciplines en wil in zijn dagelijkse werking benadrukken dat kunst niet ontstaat in een vacuüm, maar dat het een handeling is die gelijkstaat aan zoveel andere waardevolle activiteiten. CIAP wil daarom als platform aanvullend en ondersteunend werken ten opzichte van het baanbrekende werk van collega kunstenaars, curatoren, biologen, tuinders, sociologen, architecten en burgers. 

Sinds zijn oprichting in 1976 is CIAP voortdurend blijven evolueren, bewegen en uitbreiden, maar bleef tegelijkertijd dicht bij zijn bottom-up oorsprong. Tot op heden is onze vereniging namelijk op lidmaatschap gebaseerd. Dat betekent dat we kunnen werken met de bijdragen van een kleine gemeenschap van leden, die ons financieel ondersteunen of hun tijd bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Als je wil meedoen of lid van CIAP wilt worden, kijk dan zeker eens op onze website.

CIAP is lid van VERY CONTEMPORARY, een netwerk van 11 hedendaagse kunst instituten in de Maas-Rijn Euregio. Samen hebben zij als doel om de bewustwording te vergroten van wat de regio in termen van visuele kunst te bieden heeft.